اولویت های نیاز های من در خرید

ارسال شده در بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۵ موضوع ساعت مچی توسط

خرید ساعت مچی درست زمانی که هیچ یک از نیازهای اولیت دار من براورده نشده بود به عنوان یک هدیه می توانست زیاد خوشایند نباشد. چرا که من وقتی می توانستم هدیه ای بهتر و مناسب تر از نظر نیاز واقعی داشته باشم داشتم یک ساعت مچی مردانه هدیه می گرفتم که در واقع نیازی به آن احساس نمی کردم. از زمانی که مدل ساعت را دیدم تا درست سه ساعت عد آن به فروش آن فکر می کردم.

ارسال نظر به
XHTML::
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>